Màsters II

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Ecofamilia
Happy mother's day
Kashka
Happy holidays
Redesign newspaper
Màsters
Sílvia Valls
Salón Náutico
Puig Magazine
El dret a la ciutat
Back to Top