Màsters II

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Happy holidays
Ajuntament de Barcelona
Màsters
El dret a la ciutat
Logos
Happy mother's day
Kashka
TJA Patents
Puig Magazine
Redesign newspaper
Back to Top