Màsters II

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Logos
Ajuntament de Barcelona
Puig Magazine
Ecofamilia
Happy holidays
El dret a la ciutat
Redesign newspaper
TJA Patents
Sílvia Valls
Happy mother's day
Back to Top