Màsters II

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Happy holidays
Salón Náutico
Puig Magazine
El dret a la ciutat
TJA Patents
Ajuntament de Barcelona
Ecofamilia
Happy mother's day
Logos
Kashka
Back to Top