Màsters II

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Salón Náutico
Kashka
TJA Patents
Sílvia Valls
Màsters
Puig Magazine
El dret a la ciutat
Happy mother's day
Logos
Redesign newspaper
Back to Top