Màsters

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Puig Magazine
El dret a la ciutat
Màsters II
Kashka
Redesign newspaper
Happy holidays
Ecofamilia
Ajuntament de Barcelona
Salón Náutico
Sílvia Valls
Back to Top