Màsters

Cover and editorial design for the newspaper "Directori de Màsters". La Vanguardia.

You may also like

Màsters II
Redesign newspaper
Sílvia Valls
Salón Náutico
Happy holidays
Ajuntament de Barcelona
El dret a la ciutat
TJA Patents
Happy mother's day
Logos
Back to Top